(Slovensko) Bratislava, Drieňová - Historických fotografií: 21