(Slovensko) Priečne sedlo - Historických fotografií: 2