(Slovensko) Trenčín, Štúrovo námestie - Historických fotografií: 1