(Slovensko) Biele Karpaty (nešpecifikovaná lokalita) - Historických fotografií: 1