(Slovensko) Bratislava, Viedenská cesta - Historických fotografií: 6