(Slovensko) Bratislava, Hodžovo námestie - Historických fotografií: 19