(Slovensko) Bratislava, Vodné dielo - Historických fotografií: 16