(Slovensko) Bratislava , Vodné dielo - Historických fotografií: 16