(Slovensko) Bratislava, Slovanské nábrežie - Historických fotografií: 90