(Slovensko) Bratislava, Hradná - Historických fotografií: 75