(Slovensko) Bratislava, Fajnorovo nábrežie - Historických fotografií: 12