(Slovensko) Bratislava, Tyršovo nábrežie - Historických fotografií: 29