(Slovensko) Bratislava , Tyršovo nábrežie - Historických fotografií: 27