(Slovensko) Trenčín, Mierové námestie - Historických fotografií: 25