LOKALITA: Prievaly (Slovensko)
KATEGÓRIE: Záhorie, Cintoríny, Sakrálne objekty

Náhrobné kamene pri rímskokatolícky kostole svätého Michala archanjela.

AUTOR (ZDROJ): Dr. Tibor Sásik
DÁTUM ODFOTENIA: 1991
ID: 8058